Påskeskripting 2010

Påskehelg og skripting passer bra sammen. Hva gjør denne koden mon tro 🙂

****************************

copy «E:\Mine_prosjekter\tomtekart.dwg» «C:\Users\bma\Documents3d»

«C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe»

«C:\Users\bma\Documents3d\tomtekart.dwg»  /b E:\Mine_prosjekter\viewpoint.scr

pause

****************************

Sammen med denne:

****************************

filedia 0

tilemode 1

vpoint 1,-1,1

vscurrent r

qsave

filedia 1

quit

****************************


(Totalt 125 besøk)

– Nordlenningen på nett –