Påskeskripting 2010

Påskehelg og skripting passer bra sammen.

Hva gjør denne koden mon tro 🙂
****************************
copy «E:\Mine_prosjekter\tomtekart.dwg» «C:Usersbma\Documents3d»
«C:\Program Files\AutoCAD Architecture 2010\acad.exe»
«C:\Users\bma\Documents3d\tomtekart.dwg» /b E:\Mine_prosjekter\viewpoint.scr
pause
****************************

Sammen med denne:
****************************
filedia 0
tilemode 1
vpoint 1,-1,1
vscurrent r
qsave
filedia 1
quit
****************************


Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial