Åpen BIM – Hot or Not?

[avatar user=»markussen» size=»medium» align=»center» /]

Den store feilen fremtidsforskere og åpen BIM-freaker gjør, er å trekke erfaringer fra bruk av BIM i prosjekteringsprosesser inn i nye prosjekteringsprosesser basert på åpen BIM.

En slik analogi holder ikke vann, skriver Nordlenningen.

Disse bedreviterne og såkalte forskerne spår i økende grad at åpen BIM vil bli det dominerende arbeidsverktøyet i vår prosjektgjennomføringshverdag i de nærmeste årene. Og at vi er nødt til å ta metoden i bruk via våre ordinære arbeidsverktøy, slik som PC, nettbrett, smarttelefoner etc. på byggeplasser, prosjektkontorer, i møter og sågar hjemme i sofakroken. Tilbakevisning av slike gale trend-baserte påstander er nå nødvendige, og her er en mot-hypotese;

«åpen BIM er en flopp, dvs. en motegreie som kommer til å dø ut om et par år.»

Tradisjonelle, standardiserte produkter kan ikke erstattes av åpen BIM!

Det er tre grunner til dette; 1) ingen av aktørene i bransjen vil tjene penger på å tilby produkter innen åpen BIM. 2) Den enkelte aktørs bruk av åpen BIM vil være marginal, og 3) Mengden av informasjon i åpen BIM vil bli så enorm at det vil skape frustrerende store søkeproblemer, og dermed et bredt frafall av allerede få brukere.

Hva gjelder punkt en, så tror jeg vi snart vil få se en leverandørflukt fra åpen BIM, når disse oppdager at de har lurt seg selv, og redde for ikke å være moderne eller være tilstede der «alle de andre» er. Hva gjelder punkt to så vil jeg ta utgangspunkt i hva flere åpen BIM-guruer sier. De uttaler at åpen BIM innen år 2020 vil være en like naturlig del av prosjekteringen som BIM er i dag. Dette postulatet er galt, av den enkle grunn at BIM i dag ikke er en naturlig del av prosjekteringen. Feilen oppstår når man ikke skiller mellom økende bruk av ordinær BIM og nymotens åpen BIM i prosjekteringen.

Datautviklingen og bruk av ordinær BIM i prosjekteringen har revolusjonert prosjekteringsprosessene, og vil fortsatt gjøre det. Dette er stort sett en velsignelse for prosjektene. Den store feilen fremtidsforskere og regulære datafreaker gjør er imidlertid å trekke erfaringene fra bruk av BIM i prosjekteringsprosessene inn i motebaserte prosesser basert på åpen BIM. For deretter å hevde hardnakket at en tilsvarende revolusjon vil skje der. Men en slik projisering av parallelliteter holder ikke vann, hverken i teori eller praksis. Utbredelsen av åpen BIM vil nok øke noe med årene som kommer, men jeg tror vi allerede er nær toppen. Og denne toppen omfatter kanskje 5% av prosjektene, mens 95% ikke kommer til å benytte åpen BIM. Selv om mange har investert i opplæring og bruk av slike BIM-prosesser og på tross av det store potensialet ekspertene mener formatet besitter.

«Det er selve bruken av åpen BIM prosesser som teller, ikke besittelsen av muligheten.»

Grunnen til dette er simpelthen at mennesket er et gjennomgående konservativt vesen, som etter en stund vil bli lei av å kommunisere med bilaterale systemer basert på åpen BIM. Det er forbløffende å observere hvordan en horde av fremtidsforskere, dataeksperter og andre bedrevitere overser dette fundamentale konservative element ved mennesket. Det er de facto enkelt å registrere at vi mennesker er slik skapt at vi faktisk ikke ønsker å forholde oss til åpen BIM i prosjektene. Vi både ønsker og trenger å kommunisere med andre levende vesener på originalformater, og særlig gjelder dette dem som regnes som produsenter av BIM i prosjektene.

Når vi i fremtiden skal kommunisere BIM mot omverdenen, vi vil heller ikke benytte åpen BIM, men genuint ønske å slippe unna med å benytte originalformater. Videre vil såkalt «fjernarbeid», via BIM-servere og andre nettbaserte løsninger basert på åpen BIM, ikke komme til å bli særlig utbredt, men forbli en ubetydelig avart knyttet til BIM-prosjektering. Vi som mennesker vil alltid knytte oss seg til et sosialt felles BIM-miljø på velfungerende proprietært BIM-format, fordi det hører til de basale holdninger og behov vi er skapt med. Dette fungerer selvsagt best på slike originale formater, og vil ikke forandre seg i nevneverdig grad til tross for stadig nye trendy løsninger knyttet til åpen BIM.

Når vi som mennesker skal kommunisere informasjon gjennom løsninger basert på BIM eller samhandle med andre i prosjektene, så vil vi av basale årsaker søke å kommunisere via originale formater. Og aldeles ikke ta skrittet og eksportere til formater slik som IFC og åpen BIM. Vi mennesker ønsker heller ikke gjøre tverrfaglige studier av modellene ved bruk av såkalt moderne regelsjekkere, eller bruke nymotens programvare for mengdeberegning og forskjellige andre analytiske løsninger, basert på åpen BIM. Nei, vi sverge evig troskap til å kjenne på følelsen av ekte papir, i tegningene, bunker med beskrivelser og annen dokumentasjon, med egne hender.

Disse tingene vil aldri kunne erstattes av «åpen BIM-opplevelser», og slik vil det heldigvis fortsette å være, for slik er vi som mennesker av natur. Kort oppsummert; de sosiale basale behov hos oss mennesker står i direkte motstrid til bruk av åpen BIM i prosjektene, og vil naturligvis seire i det lange løp. Og når det gjelder bruk av åpen BIM for å få frem all verdens informasjon om prosjektene, tror jeg dette vil dø ut av seg selv. Vi er allerede overforet med informasjon fra originalmodellene, og får det vi trenger via utskrifter av tegninger og annen prosjektrelatert informasjon.

Nymotens åpen BIM kan IKKE erstatte tverrfaglige papirutskrifter!

I dag er det kun en liten prosentandel av de prosjekterende som bruker åpen BIM i prosjektene, og særlig flere tror jeg ikke det vil bli.

«De få som sverger til dette formatet vil over tid sakte men sikkert forvitre som et korroderende armeringsjern, plassert i saltvann med alt for liten overdekning.»

Jeg begriper ikke hvordan det er mulig å lage så mye styr omkring et åpen format for BIM, som størstedelen av de prosjekterende ikke benytter seg av. Det kan bare forklares med at det er BIM-freaker og andre bedrevitere som styrer i BIM-kulissene.

Hva mener DU:

[yop_poll id=»3″]

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial