Søndags morra blues

Migrering og reetablering av meg selv på nett fortsetter. Prioriteten er Markusplassen, seinere VikingBIM.

Arbeidet skjer samtidig med mitt lille hobbyprosjekt i Unity.

Please follow and like us:
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial